Bond Moyson – in sommige provincies ook bekend als de Voorzorg – wil als ziekenfonds haar leden goed informeren. Dat doen ze via het ledenblad S-Magazine en nu ook steeds vaker via de S-Blog.

In het ledenblad wil Bond Moyson Oost-Vlaanderen uitpakken met artikels, interviews en portretten die aanspreken, opvallen én een interessante boodschap meedragen.

Eén keer per kwartaal mag ik naar hartenlust mee brainstormen met het interne redactieteam. We zoeken dan naar verrassende invalshoeken voor de artikels in het magazine.

Daarna volgt het uitwerken van de artikels: research, ter plaatse gaan interviewen, nieuwe werelden betreden en de lezers daarin meetronen. Altijd super interessant én leerrijk!